Print

Om oss

Written by Super User.

Vår aktivitet ble først etablert som en avdeling av selskapet Brødrene Karlsen
Anleggsdrift tidlig på 90tallet. Fra og med 1.jnauar 2012 framstår vi imidlertid som eget
selvstendig aksjeselskap.

Vår kvalitet kan dokumenteres og vi leverer:

  • Betong tilslag
  • Veigrus
  • Forsterkningslagsmasser
  • Bærelagsmasser
  • Singel til drenering
  • EU godkjent støtsand
  • Strøsand
  • Matjor